2023

  • πŸ“š A Reading Habit - 2009-today
  • πŸ•ΈοΈ Notes - a non-linear notebook
  • 🎧 Listen - a music experience blog

  • πŸ“ Place: A Retrospective - end of 2023
  • πŸ“‡ New Arrivals: Prose from Booksellers to Patrons - late 2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2015

2014

2013

2012

2011

2010

pre–2010